آقای حمیدرضا خاتونی

 

تحصیلات: کارشناسی فناوری اطلاعات

سوابق حرفه ای:

  • تنها ایرانی منتخب آثار در کتاب سال  گرافیک خبری خاورمیانه 2013
  • جوان برتر گرافیک و صفحه آرایی در جشنواره ملی جوانان 1388
  • ناشر دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • نفر سوم مسابقات و جشنواره نشریات دانشجویی سراسری کشور  1389
  • انتخاب آثار در کتاب سال گرافیک دانشجویی کشور- رسم 1390
  • مصاحبه در مجله همشهری جوان 328 به عنوان سریعترین گرافیست
  •  داور نخستین جشنواره سراسری اینفوگرافیک در کشور
  • مدرس برتر سال 1396 به انتخاب ژان بقوسیان در جشن سالانه کارخانه داران برتر اطلاعات
  • گرفتن نمره 98 از 100 نمره تمامی دوره های برگزار شده  بین تمامی مدرسان آزاد وزارت علوم
  • برگزاری دوره های متنوع و مختلف در: وزارت علوم ، وزارت ارتباطات،  وزارت راه ،  وزارت ارشاد،  دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا