کارگاه آموزشی اصول و آداب تشریفات

 

سرفصلهای این کارگاه شامل:

مفهوم تشریفات
ارتباطات کلامی و غیر کلامی
ضرورت رعایت تشریفات
تشریفات در روابط عمومی
مراحل تشریفات در روابط عمومی
اصول پذیرایی در جلسات
رعایت تشریفات استقبال تا بدرقه

و...

وضعیت
برگزار شده
استاد دوره
تاریخ و ساعت
چهارشنبه- 26 تیر ساعت 8:45 الی 17
مکان برگزاری
تهران- سعادت آباد
شهریه(تومان)
370.000