کارگاه مدیریت رویداد

 

سرفصلهای این کارگاه شامل:

تعریف مدیریت
شناخت رویدادها
هدف فرایند مدیریت رویدادها
تحلیل رویداد ها
تفاوت رویداد با رخداد
مزایای شناخت رویداد
مدیریت زمان
مدیریت رویداد
مانیتورینگ رویدادها
پروسه رویدادها یا پروژه
تشریفات
انواع رویدادها
مهارت های ارتباطی
چک لیست ها

و...

وضعیت
در حال ثبت نام
استاد دوره
تاریخ و ساعت
چهارشنبه - 2 مرداد ساعت 8:45 الی 17
مکان برگزاری
تهران- سعادت آباد
شهریه(تومان)
370 هزار