کارگاه عکاسی مقدماتی

 

سرفصلهای این کارگاه شامل:
تاریخچه عکاسی
آشنایی با ساختمان دوربین عکاسی
انواع حالت های عکاسی
روش در دست گرفتن دوربین عکاسی
آشنایی با انواع لنز
ترکیب بندی در عکاسی
مفاهیم پایه مثلث نوردهی

وضعیت
در حال ثبت نام
استاد دوره
تاریخ و ساعت
سه شنبه - 8 مرداد ساعت 8:45 الی 17
مکان برگزاری
تهران- سعادت آباد
شهریه(تومان)
370.000