کارگاه عکاسی پیشرفته و خبری

 

سرفصلهای این کارگاه شامل:
آشنایی با  تکنیک های مرتبط با شاتر
آشنایی با تکنیک مرتبط با دیافراگم
روش صحیح استفاده از ایزو
عکاسی با حالت های نورسنجی
درک تعادل رنک سفید
آشنایی با انواع فرمت های عکاسی
عکاسی HDR
درک مقدمات فتوژورنالیسم  یا عکاسی خبری
تعاریف و مفاهیم عکاسی خبری
مهارت های فنی عکاسی خبری
قرارداد های عکاسی خبری
اخلاقیات در عکاسی خبری

وضعیت
در حال ثبت نام
استاد دوره
تاریخ و ساعت
چهار و پنجشنبه – 9و10 مرداد ساعت 8:45 الی 17
مکان برگزاری
تهران- سعادت آباد
شهریه(تومان)
630.000