کارگاه مقاله نویسی مطبوعاتی

 

سرفصلهای این کارگاه شامل:

1

مقدمه

تعريف مقاله مطبوعاتي

تفاوت‌هاي مقاله‌هاي مطبوعاتي با مقاله‌هاي نشريات علمي

ويژگي‌هاي مقاله مطبوعاتي

2

اركان مقاله‌نويسي

وحدت موضوع

وحدت زمان

وحدت مكان

انسجام

استنتاج

3

موضوع‌يابي

راه‌هاي دستيابي به موضوع مقاله از جمله: تجربه‌هاي شخصي، تجربه‌هاي ديگران، نشريات مختلف، راديو و تلويزيون، آگهي‌هاي تبليغاتي و ...

انواع موضوع

4

انواع مقاله

سرمقاله و ويژگي‌هاي آن

يادداشت و ويژگي‌هاي آن

تفسير و تحليل و ويژگي‌هاي آنها

نقد مطبوعاتي و ويژگي‌هاي آن

مقاله‌هاي وصفي، تخيلي و داستاني و ويژگي‌هاي آنها

مقاله‌هاي تحقيقي، علمي، آماري و ويژگي‌هاي آنها

5

نكات ضروري در نوشتن مقاله

توجه به هدف مقاله، مخاطب آن و مجراي انتقال پيام

*استفاده از نقل‌قول، پيشينه و سابقه، استدلال و منطق، روايت و حكايت، رنگ و توصيف، مقابله و مقايسه، آمار و اطلاعات

*توجه به نكاتي همچون كوتاهي و ايجاز، سادگي و روشني، «نشان دادن» به‌جاي حرف زدن

6

تكنيك‌هاي شروع مقاله

1ـ ساده، مستقيم و خبري؛ 2ـ نقل قول و اقتباس از افكار ديگران

3ـ امثال و حكم؛ 4ـ شعر؛ 5ـ وصفي و ...

7

تيتر مقاله

ويژگي‌هاي تيتر

اجزاي تيتر

تفاوت تيتر مقاله با خبر

8

پايان‌بندي مقاله

ويژگي‌ها و نكات لازم در نوشتن پايان‌بندي

پايان‌بندي مستقيم ـ پايان‌بندي غيرمستقيم

وضعیت
در حال ثبت نام
تاریخ و ساعت
چهارشنبه-15 مرداد ساعت 8:45 الی 17
مکان برگزاری
تهران- سعادت آباد
شهریه(تومان)
370.000