کارگاه گزارش نویسی مطبوعاتی

 

سرفصلهای این کارگاه شامل:

1

مفهوم گزارش

تعريف گزارش

شباهت‌ها و تفاوت‌هاي گزارش با خبر

ويژگي‌هاي گزارش و گزارشگر

2

انتخاب سوژه

تهيه دفتر سوژه

راه‌هاي دستيابي به سوژه گزارش از جمله: تجربه‌هاي شخصي، تجربه‌هاي ديگران، نشريات مختلف، راديو و تلويزيون، آگهي‌هاي تبليغاتي و ...

3

اركان گزارش

1ـ مشاهده

2ـ مصاحبه (با منابع مختلف اعم از رسمي و غيررسمي)

3ـ مطالعه و تحقيق

4

مراحل تهيه گزارش

1ـ يافتن سوژه

2ـ پرورش سوژه

3ـ گردآوري اطلاعات

4ـ تنظيم گزارش

5

ساختار گزارش

1ـ ورودي گزارش و ويژگي‌هاي آن

2ـ بدنه گزارش (سبك‌هاي مختلف گزارش اعم از شيوه روايي،

شيوه وصفي، ساختار صحنه به صحنه، ساختار مصاحبه‌محور،

ساختار دو خط موازي، ساختار تعليقي، ساختار نمونه پردازانه و ...)

3ـ پايان‌بندي گزارش و ويژگي‌هاي آن

ارتباط بين بخش‌هاي مختلف گزارش

6

آشنايي با انواع گزارش

گزارش خبري؛ گزارش از شخص؛ گزارش از محل؛ گزارش سفر و ...

7

تيتر گزارش

تيتر گزارش و ويژگي‌هاي آن

اجزاي تيتر

8

نكات ضروري در تهيه گزارش

پرهيز از كليشه‌ها؛ تهيه عكس، طرح و نمودار در صورت نياز و ...

وضعیت
در حال ثبت نام
تاریخ و ساعت
چهارشنبه -6 شهریور ساعت 8:45 الی 17
مکان برگزاری
تهران- سعادت آباد
شهریه(تومان)
370.000