کارگاه برندسازی موثر و ریبرندینگ

 

  1. تعریف و لزوم برندینگ

صعود / نزول برند

 

  1. ساختار برند

ساختار مشهود / ساختار نامشهود

هویت برند

منشور هویت برند

بادی (پیکر) برند

شخصیت برند

فرهنگ برند

 

  1. جایگاه سازی برند

چرخه عمر برند

ترفند های جایگاه سازی

واکنش سریع / پرواز پرندگان

استپهای جایگاه سازی

تله همگانی

دام های جایگاه سازی

 

  1. اصول خلق برند

جزر و مد برند

عرضه برند / محصول

ویژگیهای برند

انتخاب / کپی / تعریف مجدد برند

ریبرندینگ

 

  1. توسعه برند

روشهای توسعه برند

مدل توسعه خطی برند

راهبرد چتر برند(U . B ) اکتساب برند

 

  1. ایستایی رشد برند

عوامل ایستایی رشد برند

ترک زود هنگام برند

پرچم های قرمز برندینگ

وضعیت
برگزار شده
تاریخ و ساعت
چهارشنبه 29 خردادماه ساعت 8:45 الی 17
مکان برگزاری
تهران سعادت آباد
شهریه(تومان)
370 هزار