کارگاه خبرنویسی حرفه ای

 

خبر و تعاريف آن؛ خبرهاي رويدادمدار و خبرهاي فرايندمدار

عوامل تاثيرگذار در ارايه خبر (درون سازماني و برونسازماني)

مفاهيم اساسي در خبرنويسي (روشني، درستي، جامعيت)

اهميت منابع خبري  و منابع كسب خبر

ارزش‌هاي خبري هفت‌گانه استاندارد

ارزش‌هاي خبري يوهان گالتونگ و مري روگ

كه؟ چه؟ كجا؟ كِي؟ چرا؟ چگونه؟

تعاريف ليد

برجسته‌سازي عناصر در ليد

ويژگي‌هاي ليد

ليد بي‌محتوا، ليد پرمحتوا، ليد بامحتوا

لید نقل‌قول مستقیم ـ ليد نقل‌قول‌غیرمستقیم ـ ليد نقل‌قول‌جزئی

لید قیاسی ـ لید متراكم ـ ليد استنباطي ـ لید پرسشی 

لید فهرستی ـ لید عمقی ـ لید توصیفی ـ لید ضرب‌المثلی 

ليد سينمايي  ـ لید غیرمتعارف ـ لید تاریخچه‌ای 

چند نكته ديگر درباره نگارش ليد 

تعريف تيتر ـ اهميت تيتر ـ نقش تيتر

قواعد تيترنويسي، اجزاي تيتر

ضرب‌آهنگ در تيتر ـ نقش واژه‌ها در تيتر

محورهاي همنشيني و جانشيني در تيتر

استثنائات تيترنويسي

چگونگي ذكر مكان، منبع و تاريخ خبر

سبك تاريخي (مزايا و معايب آن)

سبك تاريخي همراه با ليد (مزايا و معايب آن)

سبک بازگشت به عقب (مزايا و معايب آن)

سبك پايان شگفت‌انگيز (مزايا و معايب آن)

سبك هرم وارونه (مزايا و معايب آن)

سبك تشريحي (مزايا و معايب آن)

تعريف پيشينه، اهميت ذكر پيشينه و چگونگي استفاده از آن

کار عملی در کارگاه

 

با ارایه گواهینامه پایان دوره از دانشگاه تهران

 

وضعیت
برگزار شده
تاریخ و ساعت
28 اردیبهشت - ساعت 9 الی 17
مکان برگزاری
تهران